XII/2021

Maria Rados, Inspecția școlară și instruirea dascălilor în Moldova primei jumătăți de secol XIX ……………. 13

Constantin-Bogdan Iutiș, Figuri didactice din învățământul militar românesc ……………………………………….. 41

Gheorghe Baciu, Institutul Academic din Iași: structura și formarea personalului educativ ……………………… 59

Cristina Gudin, Formarea continuă a cadrelor didactice primare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea …… 83

Vasilica Mîrza, Revizorii școlari și problema protejării patrimoniului arheologic la cumpăna secolelor XIX-XX ………. 95

Cătălin Botoșineanu, Primii profesori agronomi la Universitatea din Iași: Haralamb Vasiliu și Agricola Cardaș ……….. 113

Rozvita-Monica Cosac, Preocupările de educator ale orientalistului Vasile Radu ……………………………… 133

Iana Balan, Studenții străini în URSS. Experiențe formative în spațiul sovietic ale profesorului Ariton Vraciu …………. 163

Petronela Buruiană, Învățământul biologic universitar în anii ’70 sub impactul „reformei”. Proiecte, dezbateri, reacții ……. 199

Note și recenzii

V. A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (1840-1882), ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados, Editura Polirom, 2014, Iași, 552 p. (Renata-Gabriela Buzău) …………………….  213

Nicoleta Roman (coordonator), Copilăria românească între familie și societate (secolele XVII-XX), Bucureşti, Editura Nemira, 2015, 417 p. (Florea Ioncioaia) …………..  217

Ion Eremia (coordonator), Istoria Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Centrul Editorial Poligrafic al USM, 2016, 739 p. (Cătălin Botoșineanu) ……………………….. 226

Personalități ale Universității „Babeș-Bolyai”, IV, Isidor Todoran, volum coordonat de Ioan Chirilă, Presa Universitară Clujeană, 2017, 207 p. (Vasilica Mîrza) ……………. 228

Personalities of the Babeș-Bolyai University, vol. V, Romanian University and Country Founders: Vasile Pârvan, Onisifor Ghibu, and Nicolae Iorga, volume coordinated by Claudia-Septimia Sabău and Flaviu Vasile Rus, Cluj University Press, Cluj-Napoca 2018, p. 247 [Personalități ale universității Babeș Bolyai, vol. V, Universitatea românească și fondatorii națiunii: Vasile Pârvan, Onisifor Ghibu și Nicolae Iorga, volum coordonat de Claudia-Septimia Sabău și Flaviu Vasile Rus, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca 2018, p.247] (Vasilica Mîrza) ……………………………… 231

Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (coordonatori), Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018, 380 p. (Iana Balan) …………………….. 234

Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, vol. VII, Florian Ștefănescu-Goangă, volum coordonat de Daniel David, Presa Universitară Clujeană, 2019, 119 p (Vasilica Mîrza) …………….. 242

Dănuț Doboș – Universitatea captivă, Vol. III: Traumele învățământului superior 1945-1960, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2019, 356 p. (Ana-Maria Stan) …………………..  245

Dana Băran, Decani și rectori ai Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (1879-2019), Iași, Editura „Gr. T. Popa” UMF Iași, 2019, 397 p. (Florea Ioncioaia) ………….. 247

Leonidas Rados, Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838-1913), Editura Academiei Române, 2020, 475 p. (Renata-Gabriela Buzău) ……………………….. 251

Intelectuali din județul Bistrița-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919-1940). Restituiri documentare, Adrian Onofreiu, Claudia Septimia Sabău, Ana-Maria Stan, Cornelia Vlașin (editori), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 381 p. (Iana Balan)……………………… 255

Personalități ale Universității „Babeș-Bolyai”, X, Ioan Lupaș, volum coordonat de Ioan Chirilă și Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021, 239 p (Mihai-Daniel Botezatu) ……………………. 258

Octavian Ionescu, Amintiri din viața mea, ediție îngrijită de Marina Mureșanu Ionescu, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2021, 372 p. (Petronela Buruiană) ………………… 261

În atenția colaboratorilor …………………………………………….     265

Communications ……………………………………………………….     269